ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

     За училище и учители в селото се говори едва през 1847 година. Първи учители са били свещенослужащите или хора обучавани от тях. Обучението се е водело по църковните книги. В първото килийно училище са учили 5-8 деца, събрани от Чупрене и околните села. По данни от Архив- гр. Видин първото училище е открито през 1862 година. Първоначалното училище е построено през 1879 г. То се е състояло от две помещения. През 1911/1912 г. са се обучавали 237 ученика от І до ІV отделение.
     От 1910/1911 г. съществува вече и прогимназия. Сградата му е построена през 1922 г.
     Докато първоначалното училище се оглавява от главен учител, прогимназията от директор. Директор от 1917 г. е Антон Стерев – филолог, а от 1920 г. Цветан Ангелов Тошев – преподавател по български език и история.
     На 22.12.1937 г. училищното настоятелство съвместно с общинския съвет взимат решение за построяване на ново училище. Но чак на 18.03.1941 г. делегация се явява пред Министър-председателя и издейства 100 000 лв. за построяването на ново, по-голямо и по-модерно училище. Започват военните години и строежът се забавя. През 1949 г. зидарията е завършена, училището окончателно е завършено през 1954 г. Новото училище е построено в двора на старите училища от 1879 г. и 1922 г., а те са разрушени.
     Още през 1931 г. е била основана ученическа трапезария, която учителите подпомагали с приходите от театрални представления, а населението с продукти. През 1935 г. са се хранили 35 бедни ученици. На 2.12.1937 г. е открита безплатна ученическа трапезария. Около 1970 г. е започнало функционирането на стола в съвременния му вид. Имало е периоди, в които учениците са се хранили безплатно.
     До 1971 г. училището е носело името “Христо Смирненски”, а след това е преименувано на “Михаил Димитров”.
     Днес училището разполага с оборудван компютърен кабинет който се използва от учениците.
     От 2008 г. училището е защитено, а от 2009 г. е и средищно.