ПРОЕКТИ

>> Проект „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
     ОУ „Академик Михаил Димитров” работи по проект „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
     За целта са сформирани две групи общо 45 ученика. Едната обхваща ученици от първи до четвърти клас, а другата от пети до осми клас. Деветнадесет от тях са от други населени места и пътуват с ученическия автобус до училището и обратно.
 
>> Проект „Нов шанс за успех” – Ограмотяване на възрастни
     Училището работи по проекта за ограмотяване на възрастни от 18.06.2012 г. За целта е сформирана група от 13 човека.
 
>> Схема „Училищен плод”
     Училището работи по схема „Училищен плод”, който се финансира от Държавен фонд „Земеделие”. Съгласно утвърден график учениците от първи до четвърти клас получават плодове и зеленчуци.